Vetenskapsmännen

På Kosmologikas sidor återfinns på många ställen länkar till biografier över olika vetenskapsmän som har deltagit i utvecklandet av dessa spännande teorier. På denna sida finns länkar till alla dessa biografier samlade på ett enda ställe. Personerna är dels listade i både bokstavs- och födelsedagsordning men även efter Nobelprisår (för de personer som har fått Nobelpriset).

Missa inte min nyligen gjorda biografi (2021) om Nikola Tesla (1856-1943) med mer än 50 stycken källreferenser. Den viktigaste vetenskapsmannen under Jordens moderna historia och hitskickad av positiva utomjordiska krafter för att höja den teknologiska nivån på Jorden till ett interstellärt samhälle med gratis energi. Biografin innehåller mycket "kontroversiell" information som inte går att hitta på Wikipedia (även ibland kallad CIA-pedia).

Jag har skrivit den officiella biografin om Oskar Klein (1894-1977) som används av Oskar Klein Centret vid Albanova i samband med The Oskar Klein Memorial Lecture. Som även är översatt till det engelska språket.

Betydelsefullhet för mänskligheten

Finns även i betydelsefullhetsordning för mänskligheten/vetenskapen vilket är den sida som har flest träffar på Kosmologika under de senaste åren (2023-10).

Medaljer & utmärkelser

Brucemedaljen som är den högsta utmärkelsen inom astronomin och Fields medalj är matematikens Nobelpris och som dessutom bara delas ut en gång vart fjärde år samt slutligen Wolfpriset som är ett israeliskt pris som rankas steget under Nobelpriset men som ofta är åtminstone ett decennium snabbare med utnämningarna. Vilket ger en inblick i vilka som kan komma att få Nobelpriset i fysik de närmaste åren.

Vetenskapskvinnor

Vetenskapen är en mansdominerad värld men vissa undantag som verkligen har stuckit ut existerar. För att belysa dessa kvinnor har jag sammanställt en sida över "vetenskapskvinnor".

Listning

Alfabetisk ordning

Ahlfors, Lars (1907-1996)
Alcubierre, Miguel (1964- )
Alembert, Jean le Ronde d' (1717-1783)
Alfvén, Hannes Olof Gösta (1908-1995)
Alpher, Ralph A. (1921-2007)
Arp, Halton (1927-2013)
Atiyah, Michael (1929- )
Baade, Wilhelm Heinrich Walter (1893-1960)
Bardeen, John (1908-1991)
Bessel, Friedrich Wilhelm (1784-1846)
Bethe, Hans (1906-2005)
Beurling, Arne Carl-August (1905-1986)
Bianchi, Luigi (1856-1928)
Bohr, Niels (1885-1962)
Bolyai, János (1802-1860)
Bondi, Hermann (1919-2005)
Born, Max (1882-1970)
Carleson, Lennart (1928- )
Carr, Otis (1904-1982)
Cartan, Élie (1869-1951)
Cartan, Henri (1904-2008)
Carter, Brandon (1942-2018)
Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995)
Christoffel, Elwin Bruno (1829-1900)
Cohen, Paul Joseph (1934-2007)
Cronin, James Watson (1931-2016)
Descartes, René (1596-1650)
Dicke, Robert Henry (1916-1997)
Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-1984)
Douglas, Jesse (1897-1965)
Eddington, Arthur Stanley (1882-1944)
Einstein, Albert (1879-1955)
Elkins, Don (1930-1984)
Erdös, Paul (1913-1996)
Euler, Leonhard (1707-1783)
Fermat, Pierre de (1601-1665)
Feynman, Richard Phillip (1918-1988)
Fitch, Val Longsdon (1923-2015)
FitzGerald, George Francis (1851-1901)
Fourier, Jean Baptiste Joseph (1749-1827)
Fowler, William (1911-1995)
Friedmann, Alexander Alexandrovitch (1888-1925)
Froning, H. David (19??- )
Galois, Evariste (1811-1832)
Gamov, George (1904-1968)
Gauss, Karl Friedrich (1777-1855)
Germain, Sophie (1776-1831)
Glashow, Sheldon Lee (1932- )
Gold, Thomas (1920-2004)
Green, Michael (1946- )
Grossmann, Marcel (1878-1936)
Guth, Alan (1947- )
Hamilton, Sir William Rowan (1805-1865)
Hawking, Stephen William (1942-2018)
Heisenberg, Werner Karl (1901-1976)
Herman, Robert (1914-1997)
Herschel, Caroline (1750-1848)
Hertzsprung, Ejnar (1873-1967)
Higgs, Peter (1929- )
Hilbert, David (1862-1943)
Hooft, Gerard 't (1946- )
Hoyle, Sir Fred (1915-2001)
Hubble, Edwin (1889-1953)
Huygens, Christiaan (1629-1695)
Hörmander, Lars (1931-2012)
Israel, Werner (1931- )
Kerr, Roy Patrick (1934- )
Klein, Oskar (1894-1977)
Koch, Helge von (1870-1924)
Kovalevskaja, Sofia (1850-1891)
Kodaira, Kunihiko (1915-1997)
Lagrange, Joseph Louis (1736-1813)
Landau, Lev Davidovich (1908-1968)
Laplace, Pierre Simon de (1749-1827)
Larmor, Sir Joseph (1857-1942)
Lemaître, Georges Édouard (1894-1966)
Levi-Civita, Tullio (1873-1941)
Lifshitz, Evgeny Michailovich (1915-1985)
Linde, Andrei (1948- )
Lobachevskij, Nikolai Ivanovich (1793-1856)
Lorentz, Henrik Antoon (1853-1928)
Mach, Ernst (1838-1916)
Maxwell, James Clerk (1831-1879)
Meitner, Lise (1878-1968)
Michelson, Albert Abraham (1852-1931)
Milnor, John Willard (1931- )
Minkowski, Hermann (1864-1909)
Misner, Charles W. (1932- )
Mittag-Leffler, Gösta Magnus (1846-1927)
Musk, Elon (1971- )
Nostradamus (1503-1566)
Neumann, John von (1903-1957)
Newton, Isaac (1642-1727)
Nilson, Peter (1937-1998)
Noether, Amalie Emmy (1882-1935)
Novikov, Igor Dmitrievich (1935- )
Olbers, Heinrich Wilhelm (1758-1840)
Oppenheimer, Julius Robert (1904-1967)
Page, Don (1948- )
Pascal, Blaise (1623-1662)
Pauli, Wolfgang Ernst (1900-1958)
Peebles, Philip James Edward (1935- )
Penrose, Sir Roger (1931- )
Penzias, Arno Allan (1933- )
Pickering, Edward Charles (1846-1919)
Planck, Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947)
Poincare, Henri (1854-1912)
Poisson, Siméon Denis (1781-1840)
Puthoff, Harold (1936- )
Reich, Wilhelm (1897-1957)
Ricci-Curbastro, Gregorio (1853-1925)
Riemann, Georg Friedrich Bernhard (1826-1866)
Riesz, Marcel (1886-1969)
Rockström, Johan (1965- )
Rubin, Vera (1928-2016)
Sacharov, Andrei Dmitrievich (1921-1990)
Sagan, Carl (1934-1996)
Salam, Abdus (1926-1996)
Sandage, Allan Rex (1926-2010)
Schauberger, Viktor (1885-1958)
Scherk, Joël (1945-1980)
Schrödinger, Erwin (1887-1961)
Schwartz, Laurent (1915-2002)
Schwarz, John H. (1941- )
Schwarzschild, Karl (1873-1916)
Schwarzschild, Martin (1912-1997)
Schwinger, Julian Seymour (1918-1994)
Sciama, Dennis (1926-1999)
Selberg, Atle (1917-2007)
Shannon, Claude (1916-2001)
Sitter, Willem de (1872-1934)
Smarr, Larry (194?- )
Sommerfeld, Arnold (1868-1951)
Starobinsky, Alexi (1948- )
Tegmark, Max (1967- )
Teller, Edward (1908-2003)
Tesla, Nikola (1856-1943)
Teukolsky, Saul A. (1947- )
Thorne, Kip Stephen (1940- )
Thunberg, Greta (2003- )
Tomonaga, Shinichiro (1906-1979)
Townsend Brown, Thomas (1905-1985)
Weinberg, Steven (1933- )
Weiss, Rainer (1932- )
Wheeler, John Archibald (1911-2008)
Wilcock, David (1973- )
Wiles, Andrew (1953- )
White, Harold (196?- )
Wheeler, John Archibald (1911-2008)
Wilson, Robert Woodrow (1936- )
Witten, Edward (1951- )
Zel'dovich, Yakov Borisovich (1914-1987)
Zwicky, Fritz (1898-1974)

Födelsedagsordning

Nostradamus (1503-1566)
Descartes, René (1596-1650)
Fermat, Pierre de (1601-1665)
Pascal, Blaise (1623-1662)
Huygens, Christiaan (1629-1695)
Newton, Isaac (1642-1727)
Euler, Leonhard (1707-1783)
Alembert, Jean le Ronde d' (1717-1783)
Lagrange, Joseph Louis (1736-1813)
Fourier, Jean Baptiste Joseph (1749-1827)
Laplace, Pierre Simon de (1749-1827)
Herschel, Caroline (1750-1848)
Olbers, Heinrich Wilhelm (1758-1840)
Germain, Sophie (1776-1831)
Gauss, Karl Friedrich (1777-1855)
Poisson, Siméon Denis (1781-1840)
Bessel, Friedrich Wilhelm (1784-1846)
Lobachevskij, Nikolai Ivanovich (1793-1856)
Bolyai, János (1802-1860)
Hamilton, Sir William Rowan (1805-1865)
Galois, Evariste (1811-1832)
Riemann, Georg Friedrich Bernhard (1826-1866)
Christoffel, Elwin Bruno (1829-1900)
Maxwell, James Clerk (1831-1879)
Mach, Ernst (1838-1916)
Mittag-Leffler, Gösta Magnus (1846-1927)
Pickering, Edward Charles (1846-1919)
Kovalevskaja, Sofia (1850-1891)
FitzGerald, George Francis (1851-1901)
Michelson, Albert Abraham (1852-1931)
Lorentz, Henrik Antoon (1853-1928)
Ricci-Curbastro, Gregorio (1853-1925)
Poincare, Henri (1854-1912)
Bianchi, Luigi (1856-1928)
Tesla, Nikola (1856-1943)
Larmor, Sir Joseph (1857-1942)
Planck, Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947)
Hilbert, David (1862-1943)
Minkowski, Hermann (1864-1909)
Sommerfeld, Arnold (1868-1951)
Cartan, Élie (1869-1951)
Koch, Helge von (1870-1924)
Sitter, Willem de (1872-1934)
Hertzsprung, Ejnar (1873-1967)
Levi-Civita, Tullio (1873-1941)
Schwarzschild, Karl (1873-1916)
Grossmann, Marcel (1878-1936)
Meitner, Lise (1878-1968)
Einstein, Albert (1879-1955)
Noether, Amalie Emmy (1882-1935)
Born, Max (1882-1970)
Eddington, Arthur Stanley (1882-1944)
Schauberger, Viktor (1885-1958)
Bohr, Niels (1885-1962)
Riesz, Marcel (1886-1969)
Schrödinger, Erwin (1887-1961)
Friedmann, Alexander Alexandrovitch (1888-1925)
Hubble, Edwin (1889-1953)
Baade, Wilhelm Heinrich Walter (1893-1960)
Lemaître, Georges Édouard (1894-1966)
Klein, Oskar (1894-1977)
Reich, Wilhelm (1897-1957)
Douglas, Jesse (1897-1965)
Zwicky, Fritz (1898-1974)
Pauli, Wolfgang Ernst (1900-1958)
Heisenberg, Werner Karl (1901-1976)
Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-1984)
Neumann, John von (1903-1957)
Gamov, George (1904-1968)
Oppenheimer, Julius Robert (1904-1967)
Cartan, Henri (1904-2008)
Carr, Otis (1904-1982)
Beurling, Arne Carl-August (1905-1986)
Townsend Brown, Thomas (1905-1985)
Tomonaga, Shinichiro (1906-1979)
Bethe, Hans (1906-2005)
Ahlfors, Lars (1907- )
Alfvén, Hannes Olof Gösta (1908-1995)
Teller, Edward (1908-2003)
Bardeen, John (1908-1991)
Landau, Lev Davidovich (1908-1968)
Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995)
Wheeler, John Archibald (1911-2008)
Fowler, William (1911-1995)
Schwarzschild, Martin (1912-1997)
Erdös, Paul (1913-1996)
Herman, Robert (1914-1997)
Zel'dovich, Yakov Borisovich (1914-1987)
Hoyle, Sir Fred (1915-2001)
Lifshitz, Evgeny Michailovich (1915-1985)
Schwartz, Laurent (1915-2002)
Kodaira, Kunihiko (1915-1997)
Dicke, Robert Henry (1916-1997)
Shannon, Claude (1916-2001)
Selberg, Atle (1917-2007)
Feynman, Richard Phillip (1918-1988)
Schwinger, Julian Seymour (1918-1994)
Bondi, Hermann (1919- )
Gold, Thomas (1920-2004)
Alpher, Ralph A. (1921-2007)
Sacharov, Andrei Dmitrievich (1921-1990)
Fitch, Val Longsdon (1923-2015)
Salam, Abdus (1926-1996)
Sandage, Allan Rex (1926-2010)
Sciama, Dennis (1926-1999)
Arp, Halton (1927-2013)
Rubin, Vera (1928-2016)
Carleson, Lennart (1928- )
Atiyah, Michael (1929- )
Higgs, Peter (1929- )
Elkins, Don (1930-1984)
Hörmander, Lars (1931-2012)
Milnor, John (1931- )
Cronin, James Watson (1931-2016)
Israel, Werner (1931- )
Penrose, Sir Roger (1931- )
Misner, Charles W. (1932- )
Weiss, Rainer (1932- )
Glashow, Sheldon Lee (1932- )
Penzias, Arno Allan (1933- )
Weinberg, Steven (1933- )
Kerr, Roy Patrick (1934- )
Cohen, Paul (1934-2007)
Sagan, Carl (1934-1996)
Novikov, Igor Dmitrievich (1935- )
Peebles, Philip James Edward (1935- )
Wilson, Robert Woodrow (1936- )
Puthoff, Harold (1936- )
Nilson, Peter (1937-1998)
Thorne, Kip Stephen (1940- )
Schwarz, John H. (1941- )
Hawking, Stephen William (1942-2018)
Carter, Brandon (1942-2018)
Scherk, Joël (1945-1980)
Green, Michael (1946- )
Hooft, Gerard 't (1946- )
Guth, Alan (1947- )
Teukolsky, Saul (1947- )
Page, Don (1948- )
Linde, Andrei (1948- )
Starobinsky, Alexei (1948- )
Witten, Edward (1951- )
Wiles, Andrew (1953- )
Alcubierre, Miguel (1964- )
Rockström, Johan (1965- )
Tegmark, Max (1967- )
Musk, Elon (1971- )
Wilcock, David (1973- )
Thunberg, Greta (2003- )

Froning, H. David (19??- )
Smarr, Larry (194?- )
White, Harold (196?- )

Vetenskapskvinnor
Alfabetisk ordning

Germain, Sophie (1776-1831)
Herschel, Caroline (1750-1848)
Kovalevskaja, Sofia (1850-1891)
Meitner, Lise (1878-1968)
Noether, Amalie Emmy (1882-1935)
Rubin, Vera (1928-2016)

Vetenskapskvinnor
Födelsedagsordning

Herschel, Caroline (1750-1848)
Germain, Sophie (1776-1831)
Kovalevskaja, Sofia (1850-1891)
Meitner, Lise (1878-1968)
Noether, Amalie Emmy (1882-1935)
Rubin, Vera (1928-2016)

Baksida av Nobelprismedaljen i fysik och kemi Nobelpristagare

1902 Lorentz, Henrik Antoon (1853-1928)
1907 Michelson, Albert Abraham (1852-1931)
1918 Planck, Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947)
1921 Einstein, Albert (1879-1955)
1922 Bohr, Niels (1885-1962)
1932 Heisenberg, Werner Karl (1901-1976)
1933 Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-1984)
1945 Pauli, Wolfgang Ernst (1900-1958)
1956 Bardeen, John (1908-1991)
1962 Landau, Lev Davidovich (1908-1968)
1965 Tomonaga, Shinichiro (1906-1979)
1965 Schwinger, Julian Seymour (1918- )
1965 Feynman, Richard Phillip (1918-1988)
1967 Bethe, Hans (1906-2005)
1970 Alfvén, Hannes Olof Gösta (1908-1995)
1972 Bardeen, John (1908-1991)
1978 Penzias, Arno Allan (1933- )
1978 Wilson, Robert Woodrow (1936- )
1979 Salam, Abdus (1926-1996)
1979 Glashow, Sheldon Lee (1932- )
1979 Weinberg, Steven (1933- )
1980 Fitch, Val Longsdon (1923-2015)
1980 Cronin, James Watson (1931-2016)
1983 Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995)
1999 Hooft, Gerard 't (1946- )
2017 Thorne, Kip (1940- )

Betydelsefullhetsordning

 1. Tesla, Nikola (1856-1943)
 2. Maxwell, James Clerk (1831-1879)
 3. Newton, Isaac (1642-1727)
 4. Archimedes (287 f Kr-212 f Kr)
 5. Gauss, Karl Friedrich (1777-1855)
 6. Heisenberg, Werner Karl (1901-1976)
 7. Schrödinger, Erwin (1887-1961)
 8. Einstein, Albert (1879-1955)
 9. Haber, Fritz (1868-1934)
 10. Fleming, Alexander (1881-1955)
 11. Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-1984)
 12. Bohr, Niels (1885-1962)
 13. Wheeler, John Archibald (1911-2008)
 14. Zel'dovich, Yakov Borisovich (1914-1987)
 15. Feynman, Richard Phillip (1918-1988)
 16. Hawking, Stephen William (1942-2018)
 17. Penrose, Sir Roger (1931- )
 18. Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995)
 19. Riemann, Georg Friedrich Bernhard (1826-1866)
 20. Euler, Leonhard (1707-1783)

Framsidan av BrucemedaljenBrucemedaljörer

1908 Pickering, Edward Charles (1846-1919)
1911 Poincare, Henri (1854-1912)
1924 Eddington, Arthur Stanley (1882-1944)
1931 Sitter, Willem de (1872-1934)
1937 Hertzsprung, Ejnar (1873-1967)
1938 Hubble, Edwin (1889-1953)
1953 Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995)
1970 Hoyle, Sir Fred (1915-2001)
1975 Sandage, Allan Rex (1926- )
1983 Zel'dovich, Yakov Borisovich (1914-1987)
1995 Peebles, Philip James Edward (1935- )
2001 Bethe, Hans (1906-2005)
2003 Rubin, Vera (1928-2016)
2004 Hayashi, Chushiro
2005 Kraft, Robert
2006 Low, Frank
2007 Harwit, Martin
2008 van den Bergh, Sidney
2009 Shu, Frank
2010 Neugebauer, Gerry
2011 Ostriker, Jeremiah
2012 Faber, Sandra
2013 Gunn, James
2014 Kellermann, Kenneth
2015 Lin, Douglas
2016 Fabian, Andrew
2017 Scoville, Nicholas

Framsidan av Fields medalj illustrerande ArchimedesFields-medaljörer

1936 Ahlfors, Lars (1907-1996)
1936 Douglas, Jesse (1897-1965)
1950 Schwartz, Laurent (1915-2002)
1950 Selberg, Atle (1917-2007)
1954 Kodaira, Kunihiko (1917-1997)
1954 Serre, Jean-Pierre
1958 Roth, Klaus
1958 Thom, Rene
1962 Hörmander, Lars (1931-2012)
1962 Milnor, John (1931- )
1966 Atiyah, Michael (1929- )
1966 Cohen, Paul (1934-2007)
1970 Baker, Alan
1970 Hironaka, Heisuke
1970 Novikov, Serge
1970 Thompson, John
1974 Bombieri, Enrico
1974 Mumford, David
1978 Deligue, Pierre
1978 Fefferman, Charles
1978 Margulis, Gregori
1982 Connes, Alain
1982 Thurston, William
1986 Donaldson, Simon
1986 Faltings, Gerd
1986 Freedman, Michael
1990 Drinfeld, Vladimir
1990 Jones, Vaughan
1990 Mori, Shigefumi
1990 Witten, Edward (1951- )
1994 Lions, Pierre-Louis
1994 Yoccoz, Jean-Christophe
1994 Bourgain, Jean
1994 Zelmanov, Efim
1998 Borcherds, Richard E.
1998 Gowers, W. Timothy
1998 Kontsevich, Maxim
1998 McMullen, Curtis T.
2002 Laurent Lafforgue
2002 Vladimir Voevodskij
2006 Andrei Okounkov
2006 Gregori Perelman
2006 Terence Tao
2006 Wendelin Werner
2010 Lindenstrauss, Elon
2010 Chau, Ngo Bao
2010 Smirnov, Stanislav
2010 Villani, Cédric
2014 Avila, Artur
2014 Bhargava, Manjul
2014 Hairer, Martin
2014 Mirzakhani, Maryam

Wolfpristagare i fysik

1978Wu, Chien-Shiung
1979 Uhlenbeck, George
1979 Occhialini, Giuseppe
1980 Fisher, Michael
1980 Kadanoff, Leo
1980 Wilson, Kenneth
1981 Dyson, Freeman
1981 Hooft, Gerard 't (1946- )
1981 Weisskopf, Victor
1982 Lederman, Leon
1982 Perl, Martin
1983/4 Hahn, Erwin
1983/4 Hirsh, Peter
1983/4 Maiman, Theodore
1984/5 Herring, Conyers
1984/5 Nozieres, Philippe
1986 Feigenbaum, Mitchell
1986 Libchaber, Albert
1987 Friedman, Herbert
1987 Rossi, Bruno
1987 Giacconi, Riccardo
1988 Penrose, Sir Roger (1931- )
1988 Hawking, Stephen William (1942-2018)
1990 Gennes, Pierre-Gilles de
1990 Thouless, David
1991 Goldhaber, Maurice
1991 Telegdi, Valentine
1992 Taylor, Joseph
1993 Mandelbrot, Benoit
1994/5 Ginzburg, Vitaly
1994/5 Nambu, Yoichiro
1996/7 Wheeler, John Archibald (1911-2008)
1998 Aharonov, Yakir
1998 Berry, Sir Michael
1999 Shechtman, Dan
2000 Davis, Raymond
2000 Koshiba, Masatoshi
2001 -
2002/3 Halperin, Bertrand
2002/3 Leggett, Anthony
2004 Brout, Robert / Elglert, Francois
2004 Higgs, Peter
2005 Kleppner, Daniel
2006/7 Fert, Albert
2006/7 Grünberg, Peter
2008 -
2009 -
2010 Aspect, Alain
2010 Zeilinger, Anton
2010 Clauser, John
2011 Rose, Harald
2011 Urban, Knut
2011 Haider, Maximilian
2012 Bekenstein, Jacob
2013 Cirac, Juan Ignacio
2013 Zoller, Peter
2014 -
2015 Bjorken, James
2015 Kirshner, Robert
2016 Yoseph, Imry
2017 Queloz, Didier
2017 Mayor, Michael

Wolfpristagare i matematik

1978 Gelfand, Izrail
1978 Siegel, Carl
1979 Leray, Jean
1979 Weil, Andre
1980 Cartan, Henri (1904-1951)
1980 Kolmogorov, Andrei
1981 Ahlfors, Lars (1907-1996)
1981 Zariski, Oscar
1982 Whitney, Hassler
1982 Krein, Mark
1983/4 Chern, Shiing
1983/4 Erdös, Paul (1913-1996)
1984/5 Kodaira, Kunihiko (1917-1997)
1984/5 Lewy, Hans
1986 Eilenberg, Samuel
1986 Selberg, Atle
1987 Ito, Kiyoshi
1987 Lax, Peter
1988 Hirzebruch, Friedrich
1988 Hörmander, Lars (1931-2012)
1989 Calderon, Alberto
1989 Milnor, John Willard (1931- )
1990 Giorgi, Ennio de
1990 Piatetski-Shapiro, Ilya
1992 Carleson, Lennart (1928- )
1992 Thompson, John
1993 Gromov, Mikhael
1993 Tits, Jacques
1994/5 Moser, Jurgen
1995/6 Langlands, Robert (1936- )
1995/6 Wiles, Andrew (1953- )
1996/7 Keller, Joseph
1996/7 Sinai, Yakov
1999 Lovasz, Laszlo
1999 Stein, Elias
2000 Bott, Raoul
2000 Serre, Jean-Pierre
2001 Arnold, Vladimir
2001 Shelah, Saharon
2002/3 Sato, Mikio
2002/3 Tate, John
2004 -
2005 Margulis, Gregory
2005 Novikov, Sergei
2006/7 Smale, Stephen
2006/7 Furstenberg, Harry
2008 Deligne, Pierre
2008 Griffiths, Philip
2008 Mumford, David
2009 -
2010 Sullivan, Dennis
2010 Shing-Tung, Yau
2011 -
2012 Caffarelli, Luis
2012 Ascherbacher, Michael
2013 Mostow, George
2013 Artin, Michael
2014 Sarnak, Peter
2015 Arthur, James
2016 -
2017 Fefferman, Charles
2017 Schoen, Richard

Externa länkar

Den främsta platsen på nätet för vetenskapliga biografier, förutom Wikipedia, är förmodligen MacTutor History of Mathematics archive.

Den intressantaste matematiska konstellationen under 1900-talet är troligtvis Bourbakigruppen som publicerade flera tjocka volymer om matematik under pseudonymen Nicolas Bourbaki; efternamnet är taget efter en fransk general under Napoleon-tiden. I denna ingick bl a Henri Cartan, Jean Dieudonné, André Weil och Alexander Grothendieck.

De mest citerade vetenskapsmännen under det senaste året baserat på deras Google Scholar Citations ger en ordentlig fingervisning om hur framstående de är.

Web of Stories har spelat in intervjuer med ljud och bild hos "stora tänkare, skapare och högpresterare".

En intressant sida är Mathematics Genealogy Project som forskar i vilka och hur många som har haft en viss person som handledare på sin avhandling.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 1996- Christian Målmark E-postadress

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.