Georg Riemann

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1826
Död år: 1866

Bernhard Riemann

Georg Friedrich Bernhard Riemann var en framstående tysk matematiker som föddes i Breselenz utanför Hannover den 17 september år 1826. I sin berömda doktorsuppsats år 1851 grundade han teorin om riemannytor och tre år senare grundade han teorin om riemanngeometrin i den berömda föreläsningen "Über die hypothesen, welche der geometrie zugrunde liegen"Karl Friedrich Gauss (1777-1855) var aktiv åhörare. Han har fått Riemann-integralen uppkallad efter sig och även ett av de sista kända stora matematiska problemen, Riemanns zetafunktion.

George dog i Selasca vid Maggioresjön, av tuberkulos vid tidig ålder med 20 juli år 1866. Kretsavbildningen om den hypergeometriska funktionen från 1857. Gav den första formellt riktiga behandlingen av integralbegreppet.

Källor:
[1]: Wikipedia, Bernhard Riemann, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida