Willem de Sitter

Födelseland: Holland
Födelseår: 1872
Död år: 1934

Willem de Sitter Courtesy Yerkes Observatory)

Willem de Sitter föddes den 6 maj år 1872 i Holland. Han studerade vid universitetet i Groningen och tillbringade den största delen av sin karriär vid universitetet i Leiden där han hade hand om astronomiprogrammet. Observerade dessutom under ett kort tag med David Gill (1843-1914) vid Godahoppsudden. Han arbetade mycket med jupitermånarnas rörelser och bestämde deras massor och omloppsbanor genom årtionden av observationer. Han återinförde astronomins grundläggande konstanter och bestämde variationen i Jordens rörelse. Utförde statistiska studier av fördelningen och rörelser hos stjärnor. Han är dock numera mest känd för hans bidrag till kosmologin. Hans lösning till Einsteins fältekvationer år 1917 visade att ett universum fritt från massa måste expandera. Senare fann de Sitter och Albert Einstein (1879-1955) en lösning med ett expanderande universum som inte är krökt. Modifierade Einsteins statiska teori inom kosmologin till en skenbart statisk teori och förutsade därmed att avståndet är proportionellt mot rödförskjutningen. Fick 1931 års Brucemedalj. Dog den 19 november år 1934.

Källor:
[1]: Wikipedia, Willem de Sitter, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida