Ejnar Hertzsprung

Födelseland: Danmark
Födelseår: 1873
Död år: 1967

Skiss av Ejnar Hertzsprung

Ejnar Hertzsprung föddes i Danmark den 8 oktober år 1873. Han studerade kemi i Köpenhamn och arbetade som kemist i St. Petersburg innan han blev oberoende astronom i Danmark. År 1902 anställdes Hertzsprung av Karl Schwarzschild (1873-1916) vid universitetet i Göttingen. Här upptäckte Ejnar år 1905 att spektrallinjernas bredd kan indikera två helt olika typer av stjärnor (jättar eller dvärgar) trots att de tillhör samma spektralklass. År 1909 flyttade han och Schwarzschild till observatoriet i Potsdam och år 1919 började han arbetade vid observatoriet i Leiden där han även blev chef år 1935. Ejnar belönades med 1937 års Brucemedalj vilket blev den blyge danskens största erkännande. År 1944 återvände Hertzsprung till Danmark. Hans undersökningar ledde till slutsatsen att stjärnornas inneboende ljusstyrka hänger samman med deras spektra och temperatur; ett faktum som används i s k Hertzsprung-Russell diagram. Han mätte dessutom avståndet till det Lilla Magellanska molnet, bestämde egenrörelser, färger och magnituder hos stjärnor i Plejaderna samt mätt positionen hos ungefär en miljon dubbelstjärnor. Ejnar Hertzsprung dog den 21 oktober år 1967.

Källor:
[1]: Wikipedia, Ejnar Hertzsprung, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.