Werner Israel

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1931

Werner Israel (Courtesy Werner Israel)

Werner Israel föddes i Berlin fjärde oktober år 1931, växte upp i Sydafrika, utbildades på Irland och flyttade sedan till Kanada. I Edmonton startade han en forskargrupp inom relativitetsteori i slutet av 1960-talet. Han bevisade på ett mycket kraftfullt sätt att en kollapsande stjärna bildar ett perfekt svart hål eller inte något svart hål över huvud taget under förutsättningen att stjärnan inte har någon laddning eller rotationsmoment. Utförde datorsimulationer tillsammans med Vicente de la Cruz och Ted Chase som visade att deformerade stjärnor strålar bort deformationerna när det svarta hålet bildas genom gravitationsvågor innan Richard Price formulerade sin sats som bevisade det matematiskt. Israel upptäckte att ytarean hos ett svart hål endast kan öka men insåg inte värdet av denna slutsats (till skillnad från Stephen Hawking (1942-2018)). Visade tillsammans med Poisson och Ori att tidvattenkrafterna som omger ett svart håls singularitet försvagas när objektet åldras. Utvecklade insikter i den mycket tidiga historien hos svarta håls forskning.

Källor:
[1]: Wikipedia - Werner Israel, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida