Arthur Stanley Eddington

Födelseland: England
Födelseår: 1882
Död år: 1944

Stanley Eddington

Porträtt från 1932 (73 kB)

Arthur Stanley Eddington föddes den 28 december år 1882 i England. Han studerade vid universitetet i Cambridge och fick sin doktorstitel där. Eddington fortsatte sin akademiska karriär vid Cambridges observatorium i Greenwich där han var verksam under totalt sju år. Han blev professor i Cambridge år 1913 och chef för observatoriet år 1914. Eddington var vid denna tidpunkt världens näst främsta auktoritet på relativitetsteorin, endast överträffad av teorins skapare, Albert Einstein (1979-1955). Han ledde (tillsammans med Frank Dyson) solförmörkelseexpeditionen år 1919 som (utan egentlig grund) bekräftade den allmänna relativitetsteorins påstående att materia böjer av ljus. I början av 1920-talet visade han att temperaturen i stjärnornas centrum måste vara miljontals grader för att motstå gravitationens tryck. Eddington konstaterade att stjärnornas massor varierar mer än strålningstrycket och att detta beror på strålningstrycket inne i stjärnorna varierar med fjärde potensen av temperaturen (liksom strålningsenergin enligt Stefan-Boltzmanns lag). Enligt denna lag skulle en massiv stjärna krevera i den mån de alls kunde bildas. Men detta förklarade han senare med härledningar ifrån massa-luminositetrelationen. Efter viktiga arbeten inom stjärnornas dynamik så ledde han introduktionen av den allmänna relativitetsteorin inom kosmologin. Eddington skrev totalt tretton böcker, bl a "The Internal Constitution of the Stars" som Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) använde när han åstadkom resultaten som ledde till att han fick Nobelpriset i fysik. År 1924 fick Arthur Brucemedaljen. Var en stor opponent mot alla teorier om svarta hål vilket ledde till en långdragen konflikt med Chandrasekhar och hans teori om dvärgstjärnors maximala massa. Diskuterade den metrik som David Finkelstein senare skulle ta fram redan år 1924 men insåg inte den betydelse och glömde snart bort resultaten. Adlades senare. Lade fram den korrekta förklaringen till cepheidernas pulserande år 1943. Arthur Stanley Eddington dog den 22 november år 1944, precis innan de första bevisen för att svarta hål verkligen existerar publicerades.

Källor:
[1]: Wikipedia, Arthur Eddington, 2019-01-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.