Tullio Levi-Civita

Födelseland: Italien
Födelseår: 1873
Död år: 1941

Tullio Levi-Civita

Tullio Levi-Civita föddes i Padua, Italien, den 29:e mars år 1873. Var delaktig i utvecklingen av differentialgeometrin under 1880-talet. Främst absolut differentialkalkyl inom tensorkalkylen. Student till Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925) som fortsatte det arbete kring differentialgeometrin som Georg Riemann (1826-1866) började. Dog den 29:e december år 1941 själv i sin lägenhet i Rom.

Källor:
[1]: Wikipedia, Tullio Levi-Civita, 2018-01-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida