Richard Feynman

Födelseland: USA
Födelseår: 1918
Död år: 1988

Richard Feynman

Richard Phillip Feynman död den 15 februari år 1988, efter en lång tid av sjukdom, ledde till att en av de mest inflytelserika och karismatiska fysikerna under de senare delen av århundradet inte längre fanns vid liv (i alla fall ur amerikanernas synvinkel). Han föddes i Far Rockaway, New York, den 11 maj år 1918. Han studerade vid MIT där han tog en fil kand år 1939. Han fortsatte sina studier vid universitetet i Princeton där han doktorerade år 1942 med John Archibald Wheeler (1911-2008) som handledare. Under Andra Världskriget rekryterades han till Los Alamos laboratoriet där han jobbade med vapenutveckling och efter kriget blev han professor i teoretisk fysik vid Cornell universitetet där han jobbade tillsammans med Hans Bethe (1906-2005). Hans verktyg - främst Feynmandiagrammet - som förenklande beräkningarna blev en standard inom både kvantelektrodynamik och högenergifysik. Feynman var gästprofessor vid Caltech år 1950 och fick samma år fast tjänst där. Han blev Richard Chance Tolman-professor i teoretisk fysik år 1959. Han återuppbyggde praktiskt taget kvantelektrodynamiken och fick 1965 års Nobelpris i fysik tillsammans med Shinichiro Tomonaga (1906-1979) och Julian Schwinger (1918-1994) för "deras grundläggande arbete inom kvantelektrodynamik, med långt gångna följder för elementarpartikelfysiken". Under åren jobbade han med Murray Gell-Mann (1929- ) på en teori för svag växelverkan. Han formulerade en teori som förklarade en hel rad egenskaper hos superflytande helium och han forskade i hur protonen är uppbyggd genom att beskjuta dem men högenergiska elektroner. Han hade dessutom en utomordentlig förmåga att undervisa på alla nivåer vilket har gjort honom till något av en gud för populärvetenskapen i USA. Hans Feynmandiagram är ett etablerat verktyg för att visualisera subatomiska händelser. Har skrivit den populärvetenskapliga boken "QED" om just kvantkromodynamiken.

Källor:
[1]: Mehra, Jagdish: "The beat of a different Drum - The Life and Science of Richard Feynman", Oxford University Press, 1994, ISBN 0-19-851887-0.
[2]: Feynman, Richard P.: "Surely you're joking Mr. Feynman!", W. W. Norton & Company, 1985, ISBN 0393316041.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.