Roy Kerr

Födelseland: Nya Zeeland
Födelseår: 1934

Roy Kerr (Courtesy Roy Kerr)

Roy Patrick Kerr föddes i Christchurch, Nya Zeeland, den sextonde maj år 1934. Trots att det inte fanns någon matematiklärare i skolan där (St Andrew's College) så lyckades han år 1951 börja på tredje årets matematikklass vid Caterbury University College. Efter att ha examinerats formellt år 1955 så började han på University of Cambridge, Storbritannien, där han doktorerade år 1959 med ett arbete om rörelseekvationerna inom allmän relativitetsteori. Han jobbade vid University of Texas i Austin när han år 1963 upptäckte den lösning till Einsteins fältekvationer som beskriver roterade svarta hål och som numera kallas för Kerrmetriken. Denna publicerades den 26 juli år 1963 i en mycket kort artikel. Det skulle ta två år innan Kerr och A. Schild publicerade ett bevis av härledningen till metriken som i gengäld var desto längre. År 1971 återvände Roy till University of Caterbury (som Caterbury University College numera heter) där han var verksam som matematikprofessor tills pensioneringen år 1993.

Källor:
[1]: Wikipedia - Roy Kerr, 2018-01-27.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html