David Froning

Födelseland: USA
Födelseår: TBD

Froning har publicerat över 100 stycken tekniska artiklar om avancerade farkostsystem inklusive Alcubierre-Froning förvrängningsdrift som är baserat på kvantvakuum. Han är Associate Fellow vid American Institute of Aeronautics and Astonautics samt medlem i den tekniska kommitén hos International Academy of Astronautics.

Utbildning

David Froning fick kandidatexamen i flygteknologi från universitetet i Illinois och magisterexamen från universitetet i Michigan (här gick även flygplanskonstruktören vid Lockheed Skuk Works).

Jobb hos McDonnell Douglas & Boeing

Han utvecklade vetenskap och teknologi kopplat till avancerad farkostutveckling inkluderande mikrovågs- och lasersystem för styrning, kontroll, kommunikation och framåtdrivning. År 1980 föreslog han möjligheten till att använda kvantvakuumet för framåtdrivning (quantum ramjet). Efter att Miguel Alcubierre (1964- ) publicerade sin metrik år 1994 så lyckades Froning kombinera denna till ett nytt koncept som kallas för Alcubierre-Froning förvrängningsdrift. Detta skulle möjliggöra rymdfarkoster i relativistiska hastigheter samt till och med farkoster snabbare än ljuset (FTL). Sedan dess har han lett flera studier vid McDonnell Douglas och Boeing för att utforska möjligheterna och problemen med att integrera avancerade framdrivningssystem - baserade på fission, fusion och annihilation för rymdfarkoster.

Eget konsultbolag

Froning har fortsatt detta arbete inom sitt eget konsultbolag Flight Unlimited där han har studerat fissionsdrift för ESA, fusiondrift för NASA samt laserdrift för Flygvapnets forskningslaboratorium. Han var varit nära sammanlänkad med NASAs genombrott inom framdrivning efter att ha varit delaktig i dess första workshop år 1998. Och hans företag har sponsrat experiment och beräkningar för att utforska de speciella elektromagnetiska fält som behövs för ändring av gravitation samt motståndsminskning.


Källor:
[1]: "An explanation of the Alcubierre-Froning Warp Drive part I" @ YouTube, 2020-01-28.
[2]: An interstellar exploration initiative for future flight, Space Congress, 1991-04-23.
[3]: Craft using an inertial mass reduction device, Justia Patents, 2016-04-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning av informationen för undervisningssyften skall innehålla ett omnämnande och referens till källan. Kommersiell användning är ej tillåten. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.