Jesse Douglas

Födelseland: USA
Födelseår: 1897
Död år: 1965

Jesse Douglas föddes i New York omkring år 1897. Han fick 1936 års Fieldmedalj tillsammans med Lars Ahlfors (1907-1996); det första priset som delades ut. Han var då verksam vid MIT. Dog år 1965.

Källor:
[1]: Wikipedia, Jesse Douglas, 2019-01-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.