Paul Cohen

Födelseland: USA
Födelseår: 19034
Död år: 2007

Paul Cohen

Paul Cohen är en matematiker född ca år 1934 i Long Branch, New Jersey, som var verksam vid Stanford universitetet då han utvecklade en metod för att testa om en konjektur/sats är obestämbar eller inte, ett begrepp som Kurt Gödel hade infört år 1931 då han publicerade sina obestämbarhetssatser som sade att matematiska konstruktioner kunde vara obestämbara men inte när. Cohen fick beviset verifierat och godkänt av Gödel själv eftersom Cohen flög till Princeton bara för att få detta gjort. Cohen fick Fields medalj år 1966 tillsammans med Michael Atiyan, Alexander Grothendieck och Stephen Smale. Dog år 2007.

Källor:
[1]: Wikipedia - Paul Cohen, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida