William Alfred Fowler

Födelseland: USA
Födelseår: 1911
Död år: 1995

William Fowler

William Alfred Fowler föddes den 9 augusti år 1911 som son till Alfred Fowler. Han tog sin kandidatexamen vid statsuniversitetet i Ohio och doktorerade vid Caltech där han skulle komma att stanna i över 60 år. Fowler började forska kring år 1950 om de kärnreaktioner som man trodde var orsaken till stjärnornas energiproduktion. Han och hans kollegor vid Caltechs Kellog Radiation Laboratory uppskattade karakteristiken hos nästan alla kärnreaktioner av intresse för astrofysiken. Tillsammans med makarna Margaret Burbidge (1919- ) och Geoffery Burbidge (1925-2010) samt Fred Hoyle (1915-2001) författade han den berömda B2FH-uppsatsen från år 1957 ("Syntheses of the Elements in Stars") som revolutionerade förståelsen om energiproduktionen i stjärnorna och konstaterade att närvaron av i stort sett alla atomer förutom de allra lättaste i Universum har producerats i stjärnorna. Efter år 1964 arbetade han med supornovor, gravitationell kollaps och nukleokosmokronologi (läran om hur grundämnena uppkom vid Universums födelse). Fick andra halvan av 1983 års Nobelpris (Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) fick den andra delen) för "hans studier av formationen av kemiska element i universum" (Fred Hoyle blev utan). William Fowler dog den 14 mars år 1995.

William Fowler signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia, Joseph Fourier, 2019-01-17.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.