Janos Bolyai

Födelseland: Ungern
Födelseår: 1802
Död år: 1860

János Bolyai

János (Johan von) Bolyai föddes i Ungern år 1802. Han var en matematiker som var med om att grunda den icke-euklidiska geometrin. Även hans fader var en ganska känd matematiker under denna tid. János gick i militärskola eftersom Karl Friedrich Gauss (1777-1855) inte accepterade han som lärjunge. Hade ett hetsigt temperament. Korresponderade med Gauss och skickade bl a sina resultat ifrån hans forskningar runt icke-euklidisk geometri. Gauss svarade att han långt tidigare hade gjort samma upptäckter men att Janos ändå var ett geni. Följden blev att Bolyai trodde att Gauss hade snott hans teori samt att han aldrig mer befattade sig med matematik igen. Dog år 1860.

Källor:
[1]: Wikipedia, János Bolyai, 2019-01-16.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.