Shinichiro Tomonaga

Födelseland: Japan
Födelseår: 1906
Död år: 1979

Shinichiro Tomonaga föddes i Tokyo, Japan, den 31:e mars år 1906. Han fick 1965 års Nobelpris i fysik tillsammans med Julian Schwinger (1918-1994) och Richard Feynman (1918-1988) för "deras grundläggande arbete inom kvantelektrodynamik, med långt gångna följder för elementarpartikelfysiken". Han dog den åttonde juli år 1979.

Källor:
[1]: Wikipedia, Shinichiro Tomonaga, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida