Sir Michael Francis Atiyah

Födelseland: England
Födelseår: 1929
Död år: 2019

Sir Michael Atiyah föddes i London den 22 april år 1929. Fadern var libanes och modern skottisk. Han studerade vid Victoria College i Kairo och Machester Grammar School innan han gjorde frivillig militärtjänst samt till slut började på Trinity College i Cambridge, England. Vid Trinity College tog han först en BA, doktorerade och blev fellow år 1954. År 1955 tillbringade han vid Institute for Advanced Study i Princeton innan han återvände till Cambridge. År 1961 bytte han till St Catherine's College i Oxford. År 1963 blev han professor där i Savilian Chair of Geometry.

Atiyah har bidragit väsentligt till samspelet mellan geometri och analys. Han utvecklade K-teorin (kohomologiteorin) inom topologin tillsammans med bl a F Hirzebruch och Alexander Grothendieck. Denna har lett till lösningen på en rad svåra problem. Indexsatsen, som han utvecklade tillsammans med I M Singer, handlar om antalet lösningar av elliptiska differentialekvationer och har lett till kopplingar mellan differentialgeometri, topologi och analys. Bl a används den flitigt inom strängteorin och Atiyah initierade mycket av det tidiga arbetet inom detta fält tillsammans med studenten Simon Donaldson. Tillsammans med P Bott vidareutvecklade han denna till "fixed point" satsen genom att inblanda symmetri.

År 1966 tilldelades han Fields medalj vid den internationella kongressen i Moskva.

År 1969 lämnade han åter England för en professur vid Institute of Advanced Study i Princeton.

År 1972 återvände han åter till England för att bli Royal Society Research Professor vid Oxford. Atiyah uppmärksammade det matematiska samhället på de resultat inom kvantfältteori som främst Edward Witten (1952- ) gjorde.

År 1983 blev Michael adlad.

År 1990 blev han Master vid Trinity College och direktör för det nyöppnade Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences i Cambridge.

Sir Michael Atiyah dog elfte januari 2019.

Källor:
[1]: Wikipedia - Michael Atiyah, 2019-01-13.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida