Jean le Rond d'Alembert

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1717
Död år: 1783

Jean-le-Rond d'Alembert

Jean-le-Rond d'Alembert var en fransk matematiker som föddes och dog i Paris. Han blev övergiven som nyfödd nära Saint Jean-le-Rond kyrkan år 1717 och fick detta namn av sina fosterföräldrar av denna anledning (vart d'Alembert kommer ifrån är däremot okänt). Han hade dispyter med Clairaut. Han publicerade "Traite de dynamique" som byggde på principen inom kinetiken som numera bär hans namn, d v s d'Alemberts princip. Hans studier inom fysiken ledde honom till ingående studier av partiella differentialekvationer som han blev pionjär inom. Använde redan år 1743 egenvärden och egenvektorer för att lösa differentialekvationer med konstanta koefficienter, speciellt i fallet med små svängningar hos en ledad pendel. Diskuterade om det var möjligt att representera en godtycklig funktion med en trigonometrisk serie, någon som Fourier senare använde. Blev intresserad av analys och ansåg att analysen måste rigoröseras för att man skall kunna utveckla läran om akustiken. Jobbade så intensivt med algebrans fundamentalsats att satsen numera kallas för d'Alemberts sats i Frankrike. Gav Riccatiekvationen dess namn som används vid linjärkvadratisk optimering. Brevväxlade med Euler som han hade många gemensamma intressen med och som han såg upp till. Började skriva på det franska uppslagsverket "Encyclopédie" som han var med om att grunda. Dog år 1783, samma år som Euler.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida