Philip James Edwin Peebles

Födelseland: Kanada
Födelseår: 1935

James Peebles

Philip James Edward Peebles föddes den 25:e april år 1935 i Winnipeg, Kanada. Jim började sin karriär inom den gravitationella fysiken vid Princeton University år 1958. Han är fortfarande verksam i Princeton, främst inom kosmologin, och han har skrivit tre mycket viktiga verk inom ämnet. Nämligen "Physical Cosmology" år 1971, "Large Scale Structure of the Universe" år 1980 och "Principles of Physical Cosmology" år 1993. Var delaktig i COBE-projektet för att studera mikrovågsbakgrunden tillsammans med bl a John Mather (1946- ) och George Smoot (1945- ). Sedan år 2006 är han Hitchcock professor.

Källor:
[1]: Wikipedia - Jim Peebles, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida