Edward Witten

Födelseland: USA
Födelseår: 1951
Edward Witten

Edward Witten föddes den 26 augusti år 1951 i Baltimore, Maryland, USA. Han är numera strängteorins främsta företrädare och enligt många den största matematiska förmågan sedan Isaac Newton (1642-1727). Hans vetenskapliga artiklar är dessutom bland de mest citerade. Han far var en teoretisk fysiker men Edwards bana till dagens forskning inom fysiken var lång. Han tänkte först bli politisk journalist och tog en examen (B.A.) i historia från Brandeis University år 1971. Han var med om att driva en valkampanj för en president. Han insåg dock snart sitt kall, skrev in sig vid Princeton University och disputerade fyra år senare år 1976. Han skrev flera inflytelsefulla artiklar inom kvantkromodynamiken och påpekade problem inom den elektrosvaga teorin innan han fick ett allt större intresse för föreningsteorier. Första gången han hörde talas om strängteorier var år 1975. Litteraturen vid denna tidpunkt var dock dålig och det var inte förrän år 1982 som han fick någon större insikt i området tack vare en artikel av John Schwarz (1941- ). Det var då som han insåg att supersträngsteorin kräver att gravitation existerar; en insikt som var den största upplevelsen i hela hans liv. År 1984 skrev han och Luis Alvarez-Gaume en artikel om de matematiska problem som måste lösas för att supersträngsteorin skall kunna förklara symmetriska typer av radioaktiva sönderfall, problem som John Schwarz och Michael Green löste senare samma år. Witten insåg dessutom att de geometriska insikterna är absolut nödvändiga inom fysiken. Detta ledde till skapandet av en teknik som kallas topologisk kvantfältteori som kombinerar topologi med de matematiska verktygen inom kvantfältteorin. Tillämpningen av denna teknik på knutteorin skapad av Vaughan Jones ledde till hans bästa artikel hittills och 1990 års Fields medalj (delad med Vaughan Jones, Vladimir Drinfeld och Shigefumi Mori). Knutteori handlar om huruvida apparent olika knutar i själva verket är topologiskt ekvivalenta.

Skrev boken "Superstring Theory" i två volymer tillsammans med Green och Schwartz år 1987.

Utarbetade tillsammans med Philip Candelas, Gary T. Horowitz och Andrew E. Strominger ett schema för att förstå hur supersträngsteori kan relateras till fenomen vid de energier som experiment har visat.

År 1995 insåg han att de fem konkurrerande supersträngsteorierna i själva verket är ekvivalenta om man inför ytterligare en (elfte) dimension och representerar strängarna som "skivor" istället. Witten kallar denna utökning för M-teori. M:et kan stå för magisk, mysterisk, matris eller membran.

Witten har anklagats för att hans forskning är så matematisk så att den har förlorat all verklighetsanknytning och blivit ett matematiskt spöke (bl a Sheldon Glashow anser detta som själv inte förstår Wittens senare artiklar). Han har dock skrivit artiklar under 1980-talet som lett till metoder för sökning av mörk materia och kosmiska strängar.

Edward är professor vid Institute for Advanced Study sedan hösten år 1987 (se hans hemsida och läs även de utmärkta artiklarna). År 1997 blev han även Charles Simonyi Professor vid institutet.

Witten är hedersdoktor vid Brandeis University, Hebrew University of Jerusalem och Columbia University. Han har bl a fått MacArthur priset år 1982 och Dirac medaljen år 1985. År 1998 fick han Klein medaljen vid Stockholms universitet.

Bor i villa i Princeton och är gift med Chiara Nappi som är född i Italien och också är verksam inom strängteorin. Har två döttrar födda år 1981 och 1985 samt en son född år 1991.

Källor:
[1]: Wikipedia - Edward Witten, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida