Halton Arp

Födelseland: USA
Födelseår: 1927
Död år: 2013

Halton Christian Arp föddes i New York, USA, den 21:e mars år 1927. Är mest känd för sin undersökningar och katalogisering av irreguljära galaxer, den s k Arpkatalogen formellt kallad "Atlas of peculiar Galaxies", från år 1966. Efter kandidatexamen vid Harvard College år 1949 och doktorstitel vid Caltech år 1953 så arbetade Halton med Edwin Hubble (1889-1953) vid Mount Palomar. Senare jobbade Arp också vid Mount Wilson i totalt 28 år där han sammanställde sin galaxkatalog. Efter att ha konstaterat från spektralstudier av galaxer som till synes sitter ihop samtidigt som att en av galaxerna har extremt stor rödförskjutning så blev hans slutsats att Big Bang teorin måste omvärderas. Efter mycket kritik i sitt hemland flyttade Arp från USA till Tyskland och Max Planck institutet för astrofysik i Garching, München, Tyskland, där han nu är verksam.

Källor:
[1]: Wikipedia, Halton Arp, 2019-01-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.