Ralph Alpher

Födelseland: USA
Födelseår: 1921
Död år: 2007

Ralph Asher Alpher föddes i USA tredje februari år 1921. Han förutspådde bakgrundsstrålningens existens tillsammans med Robert Herman vid John Hopkins universitetet och oberoende av George Gamow redan år 1948. Trots detta gick nobelpriset till Arno Penzias och Robert Wilson, som mest av en slump, gjorde den experimentella upptäckten år 1964. Var anställd vid Union College. Han dog 12:e augusti år 2007.

Källor:
[1]: Wikipedia - Ralph Asher Alpher, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida