Wilhelm Reich

Födelseland: Österrike-Ungern
Födelseår: 1897
Död år: 1957

Personen Wilhelm Reich

Wilhelm Reich föddes i Wien år 1897. Utbildade sig till psykoanalytiker och blev auktoritet inom mental och fysisk hälsa. Skrev många inflytelserika böcker. Efterföljare till Sigmund Freud; (1856-1939) som också kom från Wien. Blev fascinerad av libido; d v s den sexuella energins drivkraft som komponent till livsinstinkt. Skrev boken “Sexual Revolution” år 1936, föreslog ibland skilsmässa som lösning på problem, och blev en av de drivande personerna bakom den tidens sexuella revolution p g a detta. Studerade de biologiska aspekterna av psykologiska tillstånd. Kom fram till begreppet muskulärt pansar (muskular armour) som är när negativa mentala känslor leder till muskulära spänningar.

Koppling mellan kropp och själ

Reich observerade att psykisk ohälsa är kopplad till irrationella sociala och politiska sätt. Kärlek, arbete och kunskap skall vara grunden i våra liv och inte dogmer. Trodde att neuroser har sitt ursprung i sexuell och socioekonomiskt förtryck (repression). Han observerade att hälsa och njutning är rörelsen av biologisk energi ut från organismen. Medan oro är tillbakadragandet av biologisk energi mot organismens centrum. Hälsosam sexuell orgasm är terapi för det mentala. Personer med ouppklarade negativa mentala upplevelser är stelare i musklerna än andra. Följden blir att de har sämre naturligt energi- och blodflöde genom kroppen. Han kallade det för Muskulärt pansar (muscular armour). Massage i en stel muskel ger ett stark psykiskt gensvar följt av fysisk smärta som stimulerar minnet av de händelser som har orsakat de negativa upplevelserna. Ju mer förtryckt det mentala är desto mer förlamad är kroppen. När energi frigörs så återvänder lättja och glädje inklusive en autonom reflex från underlivet som kallas för orgasmreflexen. Orgasmreflexen har omfattning långt utanför det sexuella.

Orgonomi

Biom

När en växt dör så frigörs lysande blå bubblor som går samman utanför kroppen igen till en ny levande protozoa, en ny levande organism. Reich kallade detta ljus för biom. Om inte energi dör utan bara transformeras vid död så måste den vara oändlig i både rum och tid. Det finns en aura kring levande varelser som kan detekteras med kamera under vissa förhållanden. T ex astronaut på Månen utan atmosfär. Det finns en energetisk livskraft i Universum. En eterisk substans som är grunden till allting; levande som dött. Den energigivande kraften som finns överallt i Universum kallas Qi/Chi i (Kina) = Prana (Indien) = Ether (Grekland) = Mana (Indonesien). Den har använts av medicinmän och shamaner under eoner för att hela och läka. Akupunktur, Reiki, Qigong, Reflexologi, Chakrarensning. Vår biologi utgörs av osynliga energimeridianer. Sjukdom uppstår när områden stagnerar i kroppen.

Mätning av orgon

Reich kunde mäta existensen av orgon med ett mätinstrument med en induktionsspole i serie med metallplattor och glödlampor mellan dem. D v s en LC-resonanskrets. Lampan tändes när ett orgonfält kommer i närheten. Påminner om en spänningsmätare. Orgon = Mörk energi = Nollpunktsenergi = Vakuumflux. Namngiven av Wilhelm Reich.

Typer av orgon energi

Det finns två typer av Orgon energi: 1. Positiv Orgon Energi: (POE) Organiserad, strukturerad och livsgivande. 2. Deadly Orgon Energi: (DOE) Antibiologisk, stagnerande energi som leder till sönderfall och entropi. Brist av POE och överskott av DOE leder till sjukdom.

Orgonackumulator

Orgonackumulator: Snabbar på läkningen. Patienter sitter där i tidsordningen 30 minuter. Koncentrerar positiv energi runt och in i människan. Organiskt material, som ull och fiberglas, attraherar och behåller orgoniskt energi. Oorganiskt material, som metall, attraherar och sedan omedelbart reflekterar energi i alla riktningar. Ju fler lager det är i orgonackumulatorn desto mer orgonenergi tar den till sig. Skall inte kombineras med onaturlig energi, som kärnenergi och elektromagnetisk strålning, eftersom orgon har negativ inverkan då. Universitetet i Marburg konstaterade att orgon energi kan ha en positiv inverkan på organismer.

Kozyrev upptäcker också detta

Nikolai Kozyrev konstaterade att det finns osynlig energi runt oss. Han utvecklade även torsionsfysik efteråt.

Orgoniter

Orgoniter är en blandning av organisk och inorganisk material med varandra ofta i en pyramidform. Om man dessutom adderar kristall i materialet så transformerar stabiliteten hos kristallen materialet negativ laddning till positiv laddning. När det organiska bindeämnet (resin) stelnar kring kristallerna i orgoniten så krymper kvartsen fast och får en piezoelektrisk effekt som elektriskt polariserar kvartsen och gör orgoniten ännu mer effektiv. Blir en perpetual självdriven högeffektiv energitransformator som omvandlar negativ till positiv energi. När negativ energi, i form av emotionell, elektrisk eller kemisk, är i närheten av orgonit så transformeras den obönhörligen.

Orgonita allt

Elektromagnetisk strålning, EM-smogg, påverkar alla biologiska organismer på ett negativt sätt som vi inte är medvetna om förrän vi slutas utsättas för den. Organite Everywhere mitigation movement. Orgonite everything. Rörelse som placerar ut orgoniter vid källor för EM-strålning eller annan typ av förorening. Orgoniter i omgivningen leder till att himlen blir klarare och mörkblåare, molnen blir finare, vattenföroreningarna minskar, den sociala stämningen blir bättre där folk är snällare, lyckligare och mer lättsamma. En känsla av hopp återvänder. Hjälper mot EM-strålning, stress, depression, huvudverk, renar atmosfären, renar luften, bättre växlighet, bättre social atmosfär och hopp. Bota sömnlöshet. Och viktigast att väcka dina mentala inneboende förmågor.

Flytt till USA

Flyttade till USA år 1939 i och med förföljelserna under Andra Världskriget. Reich hoppades på att uppfylla sina drömmar. Blev istället anklagad för att vara kommunist på 1950-talet. Anklagelserna lades ner år 1957. Hans försök att omvandla sina revolutionerande insikter till praktik ledde dock till konflikt med läkemedelsindustrin (Food and Drug Administration) som krossade honom med propaganda, beslagtagade och förstörelse av uppfinningar samt dokumentation. Hans dokumentation hemligstämplades under 50 år och blev tillgänglig först år 2007. Ca år 2016 publicerade Harvard University Press dokumentationen och konstaterade att han inte var någon pseudovetenskapsman.

Fängelse och död

Dog i fängelse i USA år 1957 av hjärtattack dagen innan den första permissionen.


Källor:
[1]: YouTube: Universe Inside You - Orgone Energy.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk samt ideella undervisningssyften. Användning i kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.