Blaise Pascal

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1623
Död år: 1662

Blaise Pascal

Blaise Pascal var ett matematisk geni av den högre skolan och om han hade fått leva längre hade han möjligen kunnat bli den största matematikern någonsin. Han föddes i den franska provinsen Auvergne i en fin familj den nittonde juni år 1623 och visade mycket tidigt i livet hans enorma förmågor inom matematiken. Till en början fick han bara undervisning i hemmet, men endast i språk. Till slut lyckades dock Blaise komma över lite information om geometri av sin lärare vilket ledde till att fadern gav honom ett exemplar av Euklides (Ca 325 fKr - Ca 270 fKr) legendariska Elementa som Pascal snart behärskade på sina fem fingrar. Vid sexton års ålder skrev han en uppsats om koniska sektioner av en sådan klass att René Descartes (1596-1650) trodde att den hade skrivits av Blaises pappa, som var mer än en hygglig matematiker. Vid nitton års ålder uppfann han den första beräkningsmaskinen. Vid 21 års ålder blev han intresserad av Torricellis arbete på atmosfäriska tryck vilket ledde till Pascals princip inom hydrodynamiken. Efter år 1650 blev Pascal allt religiösare efter en rad sjukdomar och insåg att han måste lämna matematikens och fysikens banor. Han återvände dock då och då till vetenskapen och hjälpte Pierre Fermat (1601-1665) att grunda den matematiska sannolikhetsläran och han skrev de berömda verken "Provincial letters" och "Pensées".

Blaise dog i Paris den nittonde augusti år 1662 vid en ålder av mycket måttliga 39 år.

Källor:
[1]: Wikipedia, Blaise Pascal, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida