Robert Herman

Födelseland: USA
Födelseår: 1914
Död år: 1997

Robert Herman föddes den 29:e augusti år 1914 i Bronx, New York, USA. Förutspådde bakgrundsstrålningens existens tillsammans med Ralph Alpher (1921- ) vid John Hopkins universitetet och oberoende av George Gamow (1904-1968) redan år 1948. Trots detta gick Nobelpriset till Arno Penzias (1933- ) och Robert Wilson (1936- ), som mest av en slump, gjorde den experimentella upptäckten år 1964. Jobbade de sista åren vid universitetet i Austin, Texas. Dog den 13:e februari år 1997.

Källor:
[1]: Wikipedia, Robert Herman, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.