Albert Michelson

Födelseland: Preussen
Födelseår: 1852
Död år: 1931

Albert Michelson

Albert Michelson var en experimentell fysiker som föddes i Strelno, Preussen (nuvarande Strzelno i Polen) den 19 december år 1852. Han genomförde postdoktorala studier hos Ludwig von Helmholtz i Berlin. Michelson blev snart en erkänd expert på mätningar med ljus och insåg att James Maxwell (1831-1879) hade underskattat noggrannheten med vilken mätningar med nu s k Michelson-interferometrar kan göras. Han konstruerade en sådan apparat och fick, precis som Maxwell, ett nollresultat i förändringen av eterns påverkan i olika riktningar. Han återvände i 30-års åldern till USA och en tjänst vid Case School of Applied Science i Cleveland. Här återupprepade han sitt experiment med en michelsoninterferometer, denna gång tillsammans med kemisten Edward Morley (1838-1823), och kom åter fram till ett nollresultat. Experimentet kallas numera för Michelson-Morleys experiment. Han uppfann interferometritekniker som han använde till bl a detta experiment. Fick 1907 års Nobelpris för "hans optiska precisionsinstrument och metrologiska undersökningar som gjordes med dess hjälp". Albert Michelson återupprepade dessa experiment flera gånger fram tills sin död i USA den nionde maj år 1931.

Källor:
[1]: Wikipedia, Albert Abraham Michelson, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida