Arno Penzias

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1933
Arno Penzias

Arno Allan Penzias föddes i München, Tyskland, den 26:e april år 1933 i en judisk familj. År 1939 så flydde familjen till USA via Storbrittanien som en del av räddningsoperationen Kindertransport. Familjen bosatte sig i New York år 1940. Efter att ha tagit en bachelor vid City College i New York så började han vid Columbia University där han doktorerade år 1962. Han började jobba på Bell Labs i Holmdel, New Jersey. Arno fick en del av halva 1978 års Nobelpris i fysik tillsammans med Robert Wilson (1936- ) (Pyotr Kapitsa fick andra delen) för "deras upptäckt av den kosmiska bakgrundsstrålningen av mikrovågor". Denna upptäckt skedde mest av en upptäckt och om sanningen skall fram så förstod han inte innebörden av det brus som de observerade likformigt fördelat över hela himlen förrän de fick en rimlig förklaring berättad för dem.

Källor:
[1]: Wikipedia - Arno Allan Pensias, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida