Erwin Schrödinger

Födelseland: Österrike
Födelseår: 1887
Död år: 1961

Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger föddes i Wien, Österrike, den 12 augusti år 1887 och kom att bli en av 1900-talets absolut bästa och mest karismatiska fysiker. Han växte upp i en skyddad miljö i den övre medelklassen och uppfostrades till stor del av sin mammas syster, den engelskspråkiga Minnie. Erwins morfar var en av Österrikes bästa professorer och kom att bli en viktig person för Erwin under uppväxten. Han gick till att börja med inte i offentlig skola utan fick privatundervisning hemma. Han ansågs tidigt vara ett geni och var mycket intresserad av filosofi; så intresserad att han höll på att överge en kommande karriär inom den teoretiska fysiken för filosofin. Han doktorerade år 1914 vid universitetet i Wien och fick den tyska titeln privatdozent. Han var med i Första Världskriget som artillerist på italienska fronten mellan åren 1914 och 1918, och under denna tid fortsatte han att utforska fysiken. Han var inne på områden som Brownsk rörelse, statistisk dynamik, allmän relativitetsteori och färgteori (han bidrog till små framsteg inom samtliga ämnen) innan han fastnade för kvantteorin som vid denna tidpunkt fick en allt mer dominerande roll inom fysiken. Schrödinger tog fram den partiella differentialekvation numera kallad Schrödingerekvationen, helt ur intet eftersom den liksom Newtons accelerationslag inte är härledbar, som senare visade sig beskriva sannolikheten för att ett objekt skall befinna sig inom en viss volym (Max Borns (1882-1970) tolkning) vilket utan tvivel är en av höjdpunkterna inom fysikens historia. Eftersom matematiken var komplicerad var han tvungen att be om hjälp av matematikern Hermann Weyl (1885-1955) för att lösa de partiella diffarna. Efter många kontroverser och påtryckningar från bl a Albert Einstein (1879-1955) fick han ena halvan av 1933 års Nobelpris (Paul Dirac (1902-1984) fick andra halvan), för "upptäckten av nya, produktiva former av atomteori". Detta pris delades ut år 1934 tillsammans med 932 års pris som hade gått till Werner Heisenberg (1901-1976) (1934 års pris delades aldrig ut).

Erwin var mycket omtalad för sin magiska förmåga att kunna undervisa mycket tack vare sin karismatiska personlighet. Han hade stora bataljer främst med Heisenberg som föredrog sin matrismetod inom kvantmekaniken men även med Niels Bohr (1885-1962) som han vid ett tillfälle argumenterade så intensivt under så lång tid (Heisenberg var givetvis närvarande) att han till slut blev sjuk.

Schrödinger var en otrolig romantiker och charmör som aldrig gav upp innan han hade erövrat den kvinna han var ute efter och detta var ingen engångsföreteelse. Detta trots att han under i stort sätt hela sitt liv var gift med Anny vilket praktiskt sätt innebar att han var en bigamist eftersom han bodde ihop med några av de andra kvinnorna samtidigt. Bl a förförde han en tonårig tvilling samt sin bäste kollegas hustru!

Schrödinger skrev boken "What is life?" mitt under Andra Världskriget i Dublin som blev en kultbok för biologerna, och som enligt vissa anses vara en av de viktigaste och klaraste vetenskapliga verk som någonsin har skrivits (här förklarades bl a att informationen om livet troligen förs vidare i en struktur av element på atomnivå och att den låga entropin som byggs upp i livets organismer har sitt ursprung ifrån Solen). Bl a fick Francis Crick (1916-2004) och James Watson (1928- ) sin inspiration till dubbel-helixen ur denna. Skrev även boken "Space-time structure" som under många år var en av de bästa böckerna om relativitetsteori och numera är en klassiker inom ämnet.

Erwin Schrödinger dog i Wien den 4 januari år 1961 efter en längre tids sjukdom (han rökte bl a alldeles för mycket pipa under många år) och begravdes i Alpbach, Tirolen, i hjärtat av sitt hemland.

Källor:
[1]: Det mesta av informationen är hämtad ur den prisbelönta biografin "Schrödinger - Life and Thought" av Walter Moore, Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-43767-9.
[2]: Wikipedia, Erwin Schrödinger, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida