John Schwarz

Födelseland: USA
Födelseår: 1941

John Schwarz

John Henry Schwarz är den strängteoriforskare som har varit med aktiv under längst tid inom ämnet och en av de handfull forskare som har genomlidit strängteorins svårare tider utan att överge ämnet. Han föddes den 22:a november år 1941 i North Adams, Massachusetts, USA. Efter en examen vid Harvard College år 1962 så doktorerade han i fysik vid universitetet i Berkeley, Kalifornien, år 1966. Här fanns också professor Geoffrey Chew, Stanley Mandelstam m fl vars ideer som "bootstrap hypothesis" och "Regge pole theory" på sikt ledde till supersträngsteorin. John var föreläsare och assisterande professor vid Princeton under flera år (1966-1972) men blev aldrig professor där i hård konkurrens med andra toppforskare.

Var med om att kombinera strängkonceptet tillsammans med supersymmetri vilket resulterade i supersträngsteorin. Lämnade Princeton University för Caltech och en tjänst som Research Associate år 1972. Utvecklade tillsammans med Pierre Ramond och André Neveu en variant av dualresonansmodellen som inkluderade fermionernas beteende kallad för den snurrande strängteorin. Tog sabbatsår från Caltech och tillbringade det akademiska året 1978-79 vid Ecole Normale i Paris för att samarbeta med Joël Scherk som fanns där. Sommaren år 1979 tillbringade han vid CERN under en månads tid och det var här som han påbörjade det så framgångsrika samarbetet med Michael Green (1946- ).

Schwarz började år 1980 undersöka egenskaperna hos strängteorier som innehåller supersymmetri tillsammans med Michael Green och Lars Brink. Han visade i augusti år 1984 tillsammans med Green att en chiral teori fri från felaktigheter kan formuleras i tio dimensioner såvida symmetrigruppen hos Yang-Mills kraften är en av två specialgrupper vilket ledde till den första strängrevoltionen. Blev professor i teoretisk fysik vid Caltech år 1985. Fick en MacArthur Fellowship år 1987. Är Harold Brown professor i teoretisk fysik vid Caltech sedan år 1989. Har tillbringat somrarna i Vail, Colorado, de senaste 30 åren där han kombinerat strängteori vid fysikcentrat där med att vandra i bergen.

Se hans hemsida vid Caltech.

Källor:
[1]: Wikipedia - John Henry Schwarz, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.