Kunihiko Kodaira

Födelseland: Japan
Födelseår: 1915
Död år: 1997

Kunihiko Kodaira föddes den sextonde mars år 1915 i Tokyo, Japan. Han fick Fields medalj tillsammans med Jean-Pierre Serre år 1954. Han var då verksam vid Princeton University. Han var verksam vid japanska akademien i Tokyo då han fick 1984/5 års Wolfpris i matematik (oberonde av Hans Lewy) "för hans enastående bidrag till studiet av komplexa mångfalder och algebraiska geometrier. Kodaira dog i Kofu, Japan, den 26:e juli år 1997.

Källor:
[1]: Wikipedia - Kunihiko Kodaira, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida