Atle Selberg

Födelseland: Norge
Födelseår: 1917
Död år: 2007

Atle Selberg föddes i Langesund, Norge, fjortonde juni år 1917. År 1949 inträffade Selbergs största matematiska bedrift när han tillsammans med Paul Erdös (1913-1996) fann ett elementärt bevis till Gauss primtalssats. Jacques Hadamard (1865-1963) och Chales Jean de la Vallée Poussin (1866-1962) hade tidigare funnit ett bevis men det byggde på tungs matematiskt artilleri. Tyvärr så missuppfattade Selberg Erdös när denne, mer berömda matematiker, skickade ut vykort om att Erdös och någon annan matematiker hade kommit med ett bevis. Selberg blev förgrymmad och publicerade ensam och som konsekvens ensam blev tilldelad 1950 års Fields medalj tillsammans med Laurent Schwartz (1915- ). Han var verksam vid Institute for Advanced Study i Princeton då han oberoende av Samuel Eilenberg (1913-1998) fick mottaga 1986 års Wolfpris i matematik "för hans djuplodande och originella arbeten inom talteori, diskreta grupper och automorfiska former". Atle Selberg dog den sjätte augusti år 2007 efter problem med hjärtat.

Källor:
[1]: Wikipedia, Atle Selberg, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida