Marcel Grossmann

Födelseland: Österrike-Ungern
Födelseår: 1878
Död år: 1936

Marcel Grossmann föddes år 1878 i Budapest i nuvarande Ungern. Han levde sina första femton år där innan han flyttade till Schweiz. Han började efter gymnasieutbildningen vid ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) där han var studiekamrat till Albert Einstein (1879-1955) mellan åren 1896 och 1900. Han lånade ut sina pedantiska anteckningar från olika kurser till Einstein som inte följde med särskilt aktivt i föreläsningarna. Han undervisade därefter under sju år på gymnasier; först i Frauenfeld och sedan i Basel. Under denna tid så blev han klar med uppsatsen "On the metrical properties of collinear structures" som gav honom hans doktorstitel vid universitetet i Zürich. Han publicerade dessutom två läroböcker om icke-euklidisk geometri; hans favoritämne. Han och hans far hjälpte Einstein att få jobb som patentingenjör i Bern år 1902. Grossmann anställdes vid ETH och blev år 1907 professor i geometri där. Marcel började snart organisera sommarkurser för gymnasieelever och år 1910 bildade han Schweiz's matematiska sällskap. Året därefter blev han ansvarig för den matematiska och fysikaliska sektionen vid ETH. En av de första sakerna som han gjorde i denna roll var att rekommendera Einstein en tjänst vid skolan, en position som Einstein, då verksam i Prag, gladeligen accepterade. I augusti år 1912 var Einstein tillbaka i Zürich och omedelbart så inleddes ett samarbete mellan Grossmann och Einstein. Grossmann hjälpte Einstein att behärska differentialgeometrin som var nödvändig för utvecklandet av den allmänna relativitetsteorin. Marcel Grossmann dog år 1936.

Källor:
[1]: Wikipedia, Marcel Grossmann, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.