Janos von Neumann

Födelseland: Ungern
Födelseår: 1903
Död år: 1957

Janos Louis von Neumann var ett ungersk geni som föddes i en bankirfamilj i Budapest, Ungern, den 28 december år 1903. Han bodde vid Barthory Utca som barn. Fadern hade köpt adelstiteln men använde den inte själv utan reserverade den för Janos (ungersk version av svenskans Johan och engelskans John).

Han studerade till kemiingenjör vid universitetet i Budapest år 1921 och vid universitetet i Berlin mellan åren 1921 och 1923. Von Neumann flyttade därefter till Zürich och fortsatte kemistudierna vid ETH mellan åren 1923 och 1925. Han bytte akademisk bana under tiden och doktorerade i matematik vid universitetet i Budapest år 1926 och skapade sig snabbt ett rykte inom mängdlära, algebra och kvantmekanik. Han blev "Privatdozent" under tiden vid universitetet i Berlin där han var mellan åren 1927 och 1930.

Janos flyttade till USA år 1930 då oroligheterna började i Europa där han blev gästprofessor vid universitetet i Princeton. Han kallade sig följdakligen John i fortsattningen och fick smeknamnet Johnny. När Institute for Advanced Study grundades år 1933 blev han en av de sex ursprungliga matematikprofessorerna, en post som han innehade fram till sin död år 1957. Forskade bl a inom kvantmekanik och grundlade den nu s k von Neumann-arkitekturen för datorer tillsammans med Presper Eckert (1919-1995) och John Mauchly (1907-1980), som fortfarande är den dominerande tillsammans med Harvard-arkitekturen. Utvecklade teorin för konventionella explosioner under Andra Världskriget numera kallad för Zel'dovich-von Neumann-Döring-teorin. Var konsult åt Manhattan-projektet.

Hade ett av de skarpaste intellekten inom forskarvärlden enligt personer som Hans Bethe (1906-2005) och George Pólya (1887-1985). Är känd som "Nutidens Arkimedes" eftersom han gjorde stora bidrag till en rad olika områden inom både ren- och tillämpad matematik. Avbröt en föreläsningsserie om Hilberts program när Kurt Gödels (1906-1978) bok om obestämbarhetssatserna publicerades och föreläste istället om dessa. Grundade spelteorin när han tillsammans med Oskar Morgenstern (1902-1977) skrev boken "Theory of Games and Economic Behavior" inom vilken han försökte utnyttja matematik för att beskriva spelandets struktur och hur människor spelar dem. Detta ledde bl a till att von Neumann efter Andra Världskriget anlitades för att utveckla strategier inom det Kalla Kriget.

John von Neumann dog i Washington DC den 8 februari år 1957, endast 54 år gammal.

Källor:
[1]: Wikipedia, Janos Louis von Neumann, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida