Arnold Sommerfeld

Födelseland: Östpreussen
Födelseår: 1868
Död år: 1951

Arnold Sommerfeld ca år 1930 (Courtesy AIP)

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld föddes i Königsberg (nuvarande Kaliningrad), Östpreussen, den femte december år 1868. Han utbildades i matematik och fysik vid Albertina Universität i Königsberg och doktorerade under matematikern Ferdinand von Lindemann (1852-1939) år 1891. I oktober år 1893 flyttade han till Universitetet i Göttingen där han blev assistent till Theodor Liebisch (1852-1922). I september år 1894 blev Arnold Felix Kleins (1849-1925) assistent. För Klein gjorde Sommerfeld sin Habilitationsschrift år 1895 som gjorde att han blev Privatdozent. I oktober år 1897 blev Sommerfeld professor i matematik vid Bergakademie i Clausthal-Zellerfeld.

Sommerfeld var professor i München där han etablerade den främsta skolan teoretisk fysik i Tyskland, och Världen, på 1920-talet. Hans förmågor som lärare var legendariska. Hade störst matematiskt kunnande av fysikerna under hans storhetstid. Hans favoritämne var differentialekvationer inom fysiken och var matematiskt stringent i sin undervisning. Han stödde Niels Bohrs (1885-1962) teori om atomen och förbättrade modellen genom att få den att omfatta elliptiska elektronbanor samt förknippade den med relativitetsteorin. Förhållandet mellan elektronernas medelhastighet i dess bana och ljusets hastighet räknades ut till en formel som är förknippad med finstrukturkonstanten. Sommerfeld var redaktör för "Annalen der Physik" och använde nya artiklar i sin utbildning av studerande. Arnold hade flera talangfulla fysiker som sina doktorander: Wolfgang Pauli (1900-1958), Werner Heisenberg (1901-1976). Universitetet var även förutom studenterna full av "post docs" som Linus Pauling (1901-1994). Sommerfelds lärobok "Atombau und Spektrallinien" utgjorde länge standardverket inom detta område. Arnold Sommerfeld dog den 26:e april år 1951 efter en trafikolycka.

Källor:
[1]: Peoplesarchive.com intervjuer med Hans Bethe.
[2]: Tyska Wikipedia om Albrecht Unsöld.

Källor:
[1]: Arnold Sommerfeld, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida