Sophie Germain

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1776
Död år: 1831

Sophie Germain

Sophie Germain föddes i Paris den första april år 1776 och utvecklade redan i tidig ålder ett stort intresse för matematik. Hon skulle under livet många gånger få strida mot fördomar om kvinnor och vetenskap. Fadern, Ambroise-Francois, var förmögen, hade ett stort intresse för politik och var engagerad i den franska revolutionen. Sophie var ganska blyg av naturen. Hon tyckte att familjen var alldeles för upptagen av pengar samt politik och tog tillflykten till familjens bibliotek där hon läste varje bok om matematik som hon kunde komma åt. Lika lite som hon förstod föräldrarnas intresse för politik förstod föräldrarna hennes intresse för matematik. Hon gav sig inte trots uppmaningar om att sluta med matematiken utan studerade ofta under nätterna. Hennes vilja var dock större än föräldararnas och det skulle komma att leda till att fadern sponsrade hennes studier under hela livet eftersom hon någonsin blev varken professionell matematiker eller gift. Hon fick som sagt aldrig någon riktig officiell utbildning utan fick bedriva självstudier. När hon var nitton år gammal grudades École Polytechnique. Hon fick tag på föreläsningsanteckningar ifrån många kurser. Under denna tid tog hon sitt främsta alias; "Monsiur Antoine-August Le Blanc" som var namnet på en student vid École Polytechnique.

Hon lyckades delvis att etablera kontakt med kända franska matematiker och få dem att agera som mentor för henne. Den första av dessa var Joseph-Louis Lagrange (1736-1813). Ändå var hon ganska isolerad från den vetenskapliga världen som hade ett ordentligt uppsving under denna tid. Delvis var det självförvållat p g a hennes blyghet och att hon gjorde sig ovän med kvinnoförnedrande matematiker som Joseph-Jérôme Lalande som skrev böcker om vetenskap speciellt för kvinnor som mest handlade om relationer och kärlek. Germain ansåg att med tiden så skulle fördomar mot henne lysa igenom och den rena vetenskapens framsteg som hon hade åstadkommit skulle uppenbaras.

Sophies största framgångar skulle komma inom talteorin. Hon lärde sig komplicerade metoder beskrivna i bl a Karl Friedrich Gauss (1777-1855) "Disquisitiones Arithmeticae" under årens lopp och brevväxlade även med Gauss under pseudonymen "Le Blanc". Hon diskuterade Fermats stora sats och lyckades bevisa att inte är lösbart då n=p-1 där p är ett primtal av typen 8k+7 samt år 1808 då n=5. Då Gauss fick redan på att det var en dam som korresponderade med honom blev han fascinerad. Deras korrespondens upphörde dock när Gauss blev astronomiprofessor i Göttingen. Germain fick söka nya intresseområden och mentorer. År 1809 började hon försöka förklara Chladini figurernas mönster genom att utforska elasticitetsteorin. År 1809 annonserade First Class ett pris för den som lyckades med detta. Germanin var den enda som lämnade in något bidrag men vann inte priset p g a hon inte hade någon fullständig matematisk förklaring bakom sitt resonemang. Hon brast i matematiska kunskaper. Till slut vann hon dock priset trots detta.

Efter att ha haft bröstcancer i två år så dog Sophie Germain den 27 juni år 1831 vid 65 års ålder.

Källor:
[1]: Wikipedia - Sophie Germain, 2018-01-20.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida