Max Planck

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1858
Död år: 1947

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck föddes i Tyskland den 23 april år 1858. Han blev professor i fysik vid universitetet i München år 1890 och därefter i Kiel. Han blev professor i fysik vid universitetet i Berlin år 1899. Han löste mysteriet med emissionen av strålning ifrån en kropp år 1900 genom en empiriskt framtagna formel där Plancks konstant (h=6,626*10/exp -34/ Js) uppenbarade sig för första gången. Var den som såg till att Albert Einsteins (1979-1955) speciella relativitetsteori spreds. Skrev den första artikeln om relativitetsteorin, Einstein undantagen. Fick Nobelpriset i fysik år 1918 för "upptäckten av energikvantat". Instiftade Plancks medalj redan under hans livstid som bl a Einstein fick två gånger. Var en av de mer konservativa tyskarna som stannade i landet under nazisttiden utan att bli särskilt upprörd (Werner Heisenberg (1901-1976) var en annan). Detta gjorde bl a att Einstein upplöste sin vänskap med Planck.

Insåg att all information i Universum som har hänt, eller kommer att hända lagras i något som han kallade för Matrisen. Detta beroende på icke-lokaliteten hos saker som tankens makt som kan röra sig snabbare än ljuset i vakuum.

Dog den 4 oktober år 1947. Har senast fått en satellit uppkallad efter sig i Planck.

Källor:
[1]: Wikipedia, Max Planck, 2018-01-22.
[2]: "Das Wesen der Materie (Materiens natur)", tal i Florens, Italien (1944) (from Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797).

Tillbaka till Kosmologikas hemsida