Arne Beurling

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1905
Död år: 1986

Arne Carl-August Beurling skulle komma att bli en framstående matematiker som föddes den 3 februari år 1905 i Göteborg. Han studerade vid Uppsalas universitet och fick en professur där år 1937. Beurling arbetade med teorin om generaliserade funktioner, differentialekvationer, harmonisk analys, dirichletserier och potentialteori. Begreppen energi och dirichletintegralen ledde Arne till den global axiomatisk teorin om Dirichlet-rum för komplexa funktioner. Vid Andra Världskrigets utbrott knöts han dock till försvarsstaben. Där knäckte han olika chiffersystem, främst tyskarnas med även Sovjetunionens och en rad andra länders. Han var under sin tid Sveriges främste matematiker och bl a amerikanska matematiker vallfärdade till Uppsala för att studera under honom. Under åren 1948 och 1949 var han gästprofessor vid Harvard. År 1954 värvades han till Princeton där han efterträdde Hermann Weyl och till och med fick Einsteins tjänsterum. Hade bl a Lennart Carlesson som student. Arne Beurling dog år 1986 i USA.

Källor:
[1]: Wikipedia, Arne Beurling, 2019-01-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.