Lars Ahlfors

Födelseland: Finland
Födelseår: 1907
Död år: 1996

Lars Ahlfors föddes i Helsingfors, Finland, år 1907. Han har bl a skrivit internationella matematikböcker om komplex analys. Ahlfors fick 1936 års fieldmedalj tillsammans med Jesse Douglas; det första priset som delades ut. Han var då verksam vid Harvard universitetet. Han fick även Wolfpriset i matematik år 1981 (oberoende av Oscar Zariski) "för stora upptäckter och skapandet av kraftfulla nya metoder inom geometrisk funktionsteori". Verksam vid Harvard University.

Källor:
[1]: Wikipedia - Lars Ahlfors, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida