Helge von Koch

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1870
Död år: 1924

Helge von Koch föddes i Stockholm den 25:e januari år 1870. Var student till Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) och disputerade redan vid 22 års ålder med en avhandling som kombinerade teorin för differentialekvationer med analytiska koefficienter med teorin för oändliga determinanter. Han är känd främst för Kochkurvan inom fraktalteorin. Han blev professor vid KTH år 1905 och efterträdde Gösta Mittag-Leffler som professor vid Stockholms högskola år 1911 men var sjuk ofta vilket ledde till att Marcel Riesz övertog hans tjänst. Helge von Koch dog den elfte mars år 1924 i Danderyd.

Källor:
[1]: Wikipedia, Helge von Koch, 2018-01-20.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida