Abdus Salam

Födelseland: Pakistan
Födelseår: 1926
Död år: 1996

Abdus Salam

Abdus Salam föddes i Jhang, Punjab (nuvarande Pakistan), 29:a januari år 1926. Han fick 1979 års Nobelpris i fysik tillsammans med Sheldon Glashow (1932- ) och Steven Weinberg (1933- ) för "deras förenade modell av samspelet mellan svaga- och elektromagnetiska krafter samt deras förutsägelse av existensen av neutrala strömmar". Abdus blev därmed den förste muslim som fick Nobelpriset i vetenskap. Abdus Salam dog i Oxford, Storbritannien, den 21:a november år 1996 efter en längre tids sjukdom.

Källor:
[1]: Wikipedia, Abdus Salam, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida