Sheldon Glashow

Födelseland: USA
Födelseår: 1932
Död år: 1997

Sheldon Glashow (Courtesy Nobelstiftelsen)

Sheldon Lee Glashow föddes den 5 december år 1932 i USA. Var barndomskamrat med Steven Weinberg (1933- ) där de båda bodde i samma New York-region. Fick 1979 års Nobelpris i fysik tillsammans med Abdus Salam (1926-1996) och Steven Weinberg för "deras förenade modell av samspelet mellan svaga- och elektromagnetiska krafter samt deras förutsägelse av existensen av neutrala strömmar".

Sheldon Glashow signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia, Sheldon Glashow, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.