Alan Guth

Födelseland: USA
Födelseår: 1947

Alan Guth

Alan Guth föddes i New Brunswick, New Jersey, USA, den 27:e februari år 1947. Tog magisterexamen år 1969 och doktorerade vid MIT år 1971. Utvecklande den "gamla" inflationsteorin vid Cornell University i början av år 1980 oberoende av Andrei Linde (1948- ). Detta efter att ha hört en föreläsning av Robert Dicke om Big Bang. Han har varit verksam vid MIT största delen av sin karriär.

Källor:
[1]: Wikipedia - Alan Guth, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida