Hermann Bondi

Födelseland: Österrike
Födelseår: 1919
Död år: 2005

Hermann Bondi föddes i Wien första november år 1919. Studerade i Cambridge. Professor i matematik vid Kings College, London, år 1954. Medgrundare till Steady State teorin. Träffade Thomas Gold (1920-2004) och Fred Hoyle (1915-2001) under Andra Världskriget då de arbetade tillsammans med utvecklandet av delar av radarn. Har varit ordförande för europeiska rymdstyrelsen. Dog 10:e september år 2005.

Källor:
[1]: Wikipedia - Hermann Bondi, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida