Martin Schwarzschild

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1912
Död år: 1997

Martin Schwarzschild

Martin Schwarzschild föddes i Tyskland 31:e maj år 1912. Liksom fadern, Karl Schwarzschild (1873-1916), så skulle han bli astrofysiker. Martin doktorerade från universitetet i Göttingen år 1935. Året efter fick läget i Tyskland honom att åka till Norge i ett år för en forskartjänst innan han hamnade i USA. Han tillbringade största delen av sin karriär vid universitetet i Princeton och han intresserade sig för hur en stjärnas struktur utvecklas. Han var en av de första som använde sig av datorer för sin forskning då han hade tillgång till en dator som von Neumann hade utvecklat. Vann Bruce medaljen år 1965. Martin Schwarzschild dog den tionde april år 1997.

Källor:
[1]: Wikipedia, Martin Schwarzschild, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida