Max Tegmark

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1967

Kallas i vissa sammanhang för Sveriges smartaste person. Började sin forskarbana inom kosmologi där han blev en auktoritet inte minst p g a sina undervisningsförmågor och populärvetenskapliga böcker. Anser att det finns intelligenta makroskopiska strukturer i Universum. Utökade därefter sin forskning och blev en auktoritet inom Artificiell Intelligens (AI). Har skrivit mer än 200 stycken publikationer varav flera har blivit citerade hundratals gånger.

Barndom och studier

Max Tegmark föddes i Stockholm, Sverige, den 5:e maj år 1967 som son till Karin Tegmark och den amerikansk-födde matematikprofessorn Harold Shapiro. Han tog en kandidatexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan och en annan i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm innan han flyttade till USA. Där han fortsatte studierna vid University of California at Berkeley till en magisterexamen år 1992 och en doktorsexamen år 1994 med Joseph Silk som handledare. Max var assisterande professor vid University of Pennsylvania år 2003.

Professor vid MIT inom kosmologi

År 2004 flyttade Tegmark till fysikdepartementet vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Forskade inom kosmologi där han kombinerade teoretiskt arbete med nya mätningar för att bestämma konstanterna inom de kosmologiska modellerna, ofta tillsammans med experimentalister. Tegmark har utvecklat analysverktyg inom informationsteknologi och tillämpat dem på kosmiska bakgrundsstrålningen för att återskapa resultat från bl a WMAP.

Max introducerade idén med baryoniska akustiska oscillationer (BAO) som en standardmåttstock för längdskalor inom kosmologi tillsammans med Daniel Eisenstein och Wayne Hu. Tillsammans med Angelica de Oliveira-Costa och Andrew Hamilton så upptäckte han multipolorientering i datan från WMAP som ibland kallas för onskans axel. Tillsammans med Anthony Aguirre utvecklade Tegmark den kosmologiska tolkningen av kvantmekanik. Han formulerade den Matematiska Universum Hypotesen (MUH) inom vilken all kosmologi som kan formuleras via matematik också existerar fysiskt. Dessa strukturer är tillräckligt komplexa för att innehålla självmedvetande understrukturer (SAS) och beskrivs i hans bok "Our Mathematical Universe". I den vetenskapliga artikeln "Mathematical Universe Hypothesis" argumenterar Tegmark för att vår fysiska värld är en abstrakt matematisk struktur med ett oändligt antal slumpmässiga initialvillkor med fraktaler som argument för att dessa är på ett sätt enkla att sammanfatta.

Artificiell intelligens

Max byter, eller åtminstone utökar, vetenskaplig bana när han börjar forska inom Artificiell Intelligens (AI).

Källor:
[1]: Max Tegmark hemsida vid MIT, 2019-12-19.
[2]: Wikipedia - Max Tegmark, 2019-12-19.
[3]: "Our Mathematical Universe", Max Tegmark, 2014-01-07.
[4]: "Life 3.0", Max Tegmark, 2014-01-07.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.