John Willard Milnor

Födelseland: USA
Födelseår: 1931

John Milnor

John Willard Milnor föddes i Orange, New Jersey, 20:e februari år 1931. Han fick 1962 års Fieldsmedalj tillsammans med Lars Hörmander (1931-2012). Han var verksam vid Institute for Advanced Study i Princeton då han oberoende av Alberto Calderon fick 1989 års Wolfpris i matematik "för geniala och högst originella upptäckter inom geometri, som har öppnat viktiga nya områden inom topologi från den algebraiska, kombinatorella och differentierbara synpunkten".

Källor:
[1]: Wikipedia - John Milnor, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida