Peter Higgs

Födelseland: Storbritannien
Födelseår: 1929

Peter Higgs föddes i Newcastle upon Tyne, Storbritannien, den 29:e maj år 1929. Partikelfysiker som var verksam vid universitetet i Edinburgh som numera är mest känd idag för att ha fått namnge Higgspartikeln som idag är den mest efterspanade partikeln i mikrouniversat.

Efter att ha gått i Paul Diracs (1902-1984) fotspår i Bristols Cotham Grammar School så flyttade han till London. Där gick han på King's College där han doktorerade i fysik. Postdoktorala studier gjordes i Edinburgh. Efter ett flertal jobb i London så blev han Lecturer i matematisk fysik vid Edinburgh University år 1960.

Han föreslog på 1960-talet bruten symmetri inom elektrosvaga teorin och som förklarar ursprunget till massan hos speciellt W- och Z-bosonerna genom den s k Higgs-mekanismen. Massan växelverkar här genom Higgs-bosonen. Har fått bl a Higgsfältet samt Higgspartikeln uppkallad efter sig.

År 1980 blev han professor i teoretisk fysik i Edinburgh. Han är numera professor emeritus vid universitetet i Edinburgh sedan år 1996.

Källor:
[1]: Wikipedia - Peter Higgs, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida