Alexi Starobinsky

Födelseland: Sovjetunionen
Födelseår: 1948

Alexi Starobinsky föddes i Sovjetunionen och var student till Yakov Zel'dovitj (1914-1987). Framlade bevis, baserade på primitiva kvantgravitationslagar, för att svarta hål läcker partiklar p g a rotationen. Detta visade sig dock inte helt riktigt, svarta hål läcker även när de inte roterar. Undersökte bl a implikationerna av Teukolskyekvationerna. Var med om att utveckla inflationsmodellen i Sovjetunionen på 1970-talet. Är vän till Andrei Linde (1948- ).

Källor:
[1]: Wikipedia - Alexei Starobinsky, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida