Hermann Minkowski

Födelseland: Ryssland
Födelseår: 1864
Död år: 1909

Hermann Minkowski

Hermann Minkowski föddes i Aleksotas, Ryssland (i nuvarande Litauen), den 22:a juni år 1864. Han skulle bli en matematiker och teoretisk fysiker som var lärare till Albert Einstein (1879-1955) vid ETH i Zürich och som upptäckte att rum och tid är sammanfogade i rum-tiden under sin tid i Göttingen år 1907. Under ett föredrag på en kongress i Köln år 1908 yttrade han följande ord "Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich ewig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren", d v s från och med då skulle rumtiden vara det självklara sättet att beskriva relativistiska fenomen på. Minkowski dog den tolfte januari år 1909 vid den ringa åldern av 45 år strax efter det att han gjort sina största bidrag till vetenskapen.

Källor:
[1]: Wikipedia, Hermann Minkowski, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida