Georges Lemaitre

Födelseland: Belgien
Födelseår: 1894
Död år: 1966

Georges Lemaître

Abbé Georges Édouard Lemaître föddes den 17 juni år 1894 i Charleroi, Belgien. Han studerade vid universitetet i Louvain där han skolades till katolsk präst. Han hade dock ett stort intresse för matematik och fysik vilket ledde till att han reste till Cambridge och USA innan han blev professor i astronomi vid Louvain år 1927. Han började troligen arbeta med sin hypotes om den exploderande uratomen år 1931 och han har diskuterat den i ett par skrifter från åren 1933 och 1946. Han undrade vart Universum kom ifrån och lyckades konstatera att det måste expandera eller kontrahera och alltså komma från uratom vid någon tidpunkt. Han brukade utveckla sitt tänkande genom att söka upp berömda professorer och diskutera de senaste rönen med dem. Georges Lemaître dog år 1966.

Källor:
[1]: Wikipedia, Georges Lemaître, 2018-01-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida