Marcel Riesz

Födelseland: Ungern
Födelseår: 1886
Död år: 1969

Marcel Riesz

Marcel Riesz var en ungersk matematiker, född den sextonde november år 1886 i Györ, Ungern, som knöts till Stockholms högskola år 1911 och övertog Gösta Mittag-Lefflers (1846-1927) roll som mentor för unga svenska matematiker under en tid eftersom att Helge von Koch var sjuk stora delar av tiden. Han införde ytterligare en specialité vid universitetet förut den klassiska mekaniken och de analytiska funktionerna; nämligen Fourier-serier. Han blev konstigt nog aldrig professor här utan Torsten Carleman fick professuren när von Koch avgick. Riesz fick dock snart en professur i Lund. År 1927 blev han professor vid Lunds universitet där han lade grunden till den i dag mycket framgångsrika forskningen inom teorin för partiella differentialekvationer. Hade Lars Gårding (1919-2014) och Lars Hörmander (1931-2012) som studenter. Marcel Riesz dog den fjärde september år 1969.

Källor:
[1]: Wikipedia, Marcel Riesz, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida